Wat is duaal leren?


Als leerling geniet je met duaal leren van het beste van 2 werelden: leren op school én leren op een werkplek. Je bent meteen mee met de manier van werken in een werkplek en met de nieuwste technologieën en tegelijk word je in je individuele leertraject maximaal begeleid.

Daar staan jouw vakleerkrachten op school, samen met de mentor op de werkplek, garant voor. School en werkplek stemmen af wie welke doelen aanbiedt, volgen je individuele leertraject van nabij op en geven feedback met het oog op vooruitgang in jouw leerproces.

We zetten in op jouw welzijn én tegelijk dagen we jou uit om vakkennis te verwerven en te groeien in attitude. Op die manier stap je op het einde van je duaal traject als een enthousiaste vakman- of vrouw op de arbeidsmarkt

 

Voor wie is duaal leren?

Duaal leren is voor leerlingen die:

-        15 jaar zijn en de eerste 2 jaar van het secundair onderwijs gevolgd hebben OF 16 jaar zijn

-        bereid en gemotiveerd zijn om te leren en participeren op een werkplek

-        arbeidsrijp zijn of op termijn arbeidsrijp kunnen worden

 

Hoe gaat het in zijn werk?

OPLEIDING OP SCHOOL

Je komt tijdens een normale schoolweek 2 dagen naar school. Eén dag volg je de lessen algemene vorming, de andere lesdag besteed je aan het leren van een beroep tijdens de specifieke vorming (beroepsgerichte vorming).

OPLEIDING OP DE WERKPLEK

Naast de opleiding op school is het de bedoeling dat je opleiding volgt op een werkplek die aansluit bij de richting die je volgt. Dit wordt vastgelegd in een contract, een overeenkomst alternerende opleiding (OAO), waarvoor de werkgever je een vergoeding geeft.

Je volgt 3 dagen per week een opleiding bij de werkgever.  Het exact aantal uur is afhankelijk van de sector waarbinnen jouw opleiding valt.

Een werkplek zoeken doe je natuurlijk niet alleen. De school ondersteunt bij de zoektocht en het solliciteren. Hiervoor staan steeds traject-/tewerkstellingsbegeleiders ter beschikking om je te begeleiden.

 

VOORBEREIDING IN DE AANLOOPFASE

Zit je in  de 2e en 3e graad en heb je nood aan een tussenstap? Dan kan je eerst een  voorbereidend traject volgen (aanloopfase). Zo bereid je je op  eigen tempo voor op een instap in een duale opleiding.

Een aanloopfase duurt zo kort mogelijk, maar zo lang als nodig. Op eender welk moment van het schooljaar kan je doorstromen naar de duale opleiding.Je opleiding omvat les op school in combinatie met vorming en/of stages.

Er komen verschillende  competenties aan bod, afhankelijk van wat jij nodig hebt (loopbaangerichte, arbeidsgerichte of vaktechnische competenties).

Samen met jou bekijken we welke vaardigheden extra aandacht nodig hebben:

· Loopbaangerichte competenties voor leerlingen die nog geen duidelijkheid hebben over hun concrete onderwijsloopbaan, maar wel overtuigd zijn om een duale leerweg te volgen;

· Arbeidsgerichte competenties voor leerlingen die bepaalde competenties missen die noodzakelijk zijn om te kunnen leren op een werkplek. Voorbeelden hiervan zijn samenwerken, op tijd komen en werken onder gezag.

· Vaktechnische competenties voor leerlingen die op vaktechnisch vlak geen of onvoldoende bagage hebben om een duale opleiding aan te vatten.